Patentmaksātāja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību noteiktās darbības jomas profesijās, var reģistrēties kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāja. Profesiju sarakstu, par kurām maksā patentmaksu nosaka Ministru kabinets.
Patentmaksātājs  nedrīkst nodarbināt citas personas un tā ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 15 000 euro gadā.
Samazinātās patentmaksas maksātājs ir pensionārs vai 1. vai 2.grupas invalīds un tā ieņēmumi nedrīkst pārsniegt 3 000 euro gadā.
Patentmaksātājs nevar būt saimnieciskās darbības veicējs, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrācijas iesniegumu persona iesniedz ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms vēlamā patentmaksas piemērošanas datuma.
Iesniegumu par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai var iesniegt:
●  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (Sagatavot dokumentu – No veidlapas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti – Iesniegums VID par reģistrāciju patentmaksas veikšanai)
● papīra dokumentu veidā jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;
● sūtot elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv
● nosūtot pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV -1978.
Patentmaksas apmērs Rīgā 100 eiro mēnesī, citās teritorijās 50 eiro mēnesī. Samazinātas patentmaksas apmērs ir 17 euro gadā vai 9 euro pusgadā.
Patentmaksu ieskaita VID tīmekļa vietnē norādītajos valsts budžeta ieņēmumu kontos ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms perioda, kad paredzēts sākt patentmaksas piemērošanu.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma un patentmaksas vai samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt patentmaksātāju.
Informāciju par patentmaksātāja reģistrāciju VID vienas darbdienas laikā ievieto VID tīmekļa vietnē (sadaļā “Publiskojamo datu bāze” – “Nodokļu maksātāji un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrs”). Patentmaksātājs uzskatāms par reģistrētu nodokļu maksātāju reģistrā ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas datumu.

Lēmumu par atteikumu reģistrēt patentmaksātāju VID paziņo fiziskajai personai vienas darbdienas laikā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi un divu darbdienu laikā pēc iesnieguma izvērtēšanas termiņa atmaksā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978