Nozvejas sertifikāta apliecinājums
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
Īss apraksts:
Visiem zvejas produktiem, kurus vēlas ievest Eiropas Savienībā no trešajām valstīm, tostarp apstrādātiem produktiem, ir jāpievieno apstiprināti nozvejas sertifikāti. Pretējā gadījumā produkta imports tiks atteikts. Apstiprinājumam jāapliecina, ka nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem. Noteikumi par nozvejas sertifikācijas sistēmu ir iekļauti Padomes regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju III nodaļā, bet nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta paraugi ir sniegti šīs regulas II  pielikumā.
Minētās regulas parsības ir ietvertas Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 94 „Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”  - 27. apakšpunktā: Zemkopības ministrija apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai. Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas vadlīnijas: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/nozvejas_sertifikats_aizpildisana_2017oktobris(1).pdf
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pretendents, kurš vēlas ievest Eiropas Savienībā no trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nozvejas sertifikāts tiek saskaņots pēc iespējas īsā laikā, lai netiktu kavētas produktu importa procedūras.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Sertifikāta iesniegšana Zemkopības ministrijā
Pretendents, kas vēlas ievest Eiropas Savienībā no trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus, ir jāpievieno apstiprināti nozvejas sertifikāti .Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas vadlīnijas: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/nozvejas_sertifikats_aizpildisana_2017oktobris(1).pdf
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Iesnieguma iesniegšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Iesnieguma nosūtīšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Nozvejas sertifikāta datu pārbaude
Zemkopības ministrija pārbauda un apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Nozvejas sertifikāta saņemšana
Zemkopības ministrija izsniedz apstiprinātu nozvejas sertifikātu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pakalpojuma saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pakalpojuma (atbildes) saņemšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027660
Fakss: 67334892
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki