Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pakalpojumu var saņemt būvuzņēmumu apvienības, kuras nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā un vēlas veikt būvdarbus.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvuzņēmumu apvienības, kas nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Lēmums par apvienību klasifikāciju tiek pieņemts 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Būvniecības valsts kontroles birojs Atkārtota būvuzņēmuma klasificēšana
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvuzņēmuma kvalifikācijas nodošana
Būvniecības valsts kontroles birojs Būvuzņēmuma vienreizējā klasificēšana
Būvniecības valsts kontroles birojs Iesniegums par būvkomersanta klasifikācijas piešķiršanu
Būvniecības valsts kontroles birojs Pagaidu būvuzņēmuma klasificēšana