Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pakalpojumu var saņemt būvuzņēmumu apvienības, kuras nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā un vēlas veikt būvdarbus.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvuzņēmumu apvienības, kas nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Lēmums par apvienību klasifikāciju tiek pieņemts 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments