Būvuzņēmumu apvienības klasificēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pakalpojumu var saņemt būvuzņēmumu apvienības, kuras nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā un vēlas veikt būvdarbus.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvuzņēmumu apvienības, kas nav reģistrētas būvkomersantu reģistrā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Lēmums par apvienību klasifikāciju tiek pieņemts 5 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Iestādes rīcību 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas var apstrīdēt Būvniecības valsts kontroles biroja direktoram Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Normatīvie akti
Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 211; 2016.04.16.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: Valdemāra ielā 157, Rīgā
Telefons: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.26.