Būvuzņēmuma vienreizējā klasificēšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Ārvalstu komersanti, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Latvijas Republikā, var lūgt vienreizēju klasifikāciju.
Pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Ārvalstu komersanti, kas pretendē uz būvdarbu veikšanu Latvijas Republikā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par vienreizēju klasifikāciju tiek pieņemts 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums par vienreizēju klasifikāciju.
E-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Iesniegums par vienreizēju klasifikāciju
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par atkārtotu klasifikāciju saņem elektroniski uz būvuzņēmuma norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus