Apvienotā muitas un akcīzes preču noliktava
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Apvienotā muitas un akcīzes preču noliktava ir noliktava, kur ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju vienlaikus vienās un tajās pašās telpās var atrasties akcīzes preču noliktava un muitas noliktava.
Apvienotajā noliktavā uzglabā tikai fasētas preces.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, kuriem vienu gadu ir bijusi licence apstiprinātā noliktavas turētāja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem vai tabakas izstrādājumiem un muitas noliktavas atļauja.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu apvienotās noliktavas statusa saņemšanai komersants iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēmas aprakstu;
2. apvienotās noliktavas darbības metodiku – tehnoloģisko procesu aprakstu, kurā noteikta preču izkraušanas, iekraušanas, pārvietošanas, izvietošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un uzskaites kārtība;
3. normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti atbilstošu iesniegumu akcīzes preču noliktavas licences pārreģistrācijai vai saņemšanai, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās kādā no muitas noliktavas atļaujā norādītajām adresēm un telpām, un (vai) muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iesniegumu par grozījumiem muitas noliktavas atļaujā, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās akcīzes preču noliktavas licencē norādītajā adresē un telpās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma