Ziņu aktualizācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pārvaldnieks var iesniegt iesniegumu par ziņu aktualizāciju, ja ir noslēgts jauns vai izbeigts līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu/apsaimniekošanu, kā arī, ja ir mainījusies cita reģistrā iekļautā informācija. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Dzīvojamo māju pārvaldnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Paziņojumu par ziņu aktualizāciju reģistrā paziņo:
- 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā;
- 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāiesniedz iesniegums par ziņu aktualizāciju Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv vai portālā www.latvija.lv.
Pa e-pastu nosūtītam vai e-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par ziņu aktualizāciju
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumu par ziņu aktualizāciju Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā saņem elektroniski uz personas norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus