Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju, var reģistrēties pārvaldnieku reģistrā arī tad, ja vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un fiziskas personas, kuras vēlas sniegt pakalpojumus dzīvojamo māju apsaimniekošanā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 15 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Būvniecības valsts kontroles birojs Dati no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra
Būvniecības valsts kontroles birojs Izslēgšana no Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra
Būvniecības valsts kontroles birojs Ziņu aktualizācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā