Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju, var reģistrēties pārvaldnieku reģistrā arī tad, ja vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un fiziskas personas, kuras vēlas sniegt pakalpojumus dzīvojamo māju apsaimniekošanā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 15 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments