Reģistrācija Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Fiziskā vai juridiskā persona, kura ir ieguvusi atbilstošu kvalifikāciju, var reģistrēties pārvaldnieku reģistrā arī tad, ja vēlas piedāvāt pārvaldnieka pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un fiziskas personas, kuras vēlas sniegt pakalpojumus dzīvojamo māju apsaimniekošanā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 15 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT).
Atgādinājums
Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Normatīvie akti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
(Saeima; likumi; 2010.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Būvniecības valsts kontroles birojs
Kontaktinformācija: Valdemāra ielā 157, Rīgā
Telefons: 67013302
E-pasts: pasts@bvkb.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.26.