Ziņu izmaiņu iesniegšana Būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvkomersants iesniedz informāciju par izmaiņām būvkomersantu reģistrā, ja ir izbeigtas vai nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar būvspeciālistu, ir pagarināts darba līgums ar būvspeciālistu, būvkomersanti valde loceklis ir uzsācis vai pārtraucis veikt būvspeciālista pienākumus vai mainījusies cita būvkomersantu reģistrā norādītā informācija.
Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Būvkomersanti
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
- 5 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda iesniegums par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā. Iesniegumu var iesniegt klātienē, elektroniski vai aizpildot speciālu tiešsaistes formu Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv vai portālā www.latvija.lv.
Pa e-pastu nosūtītam vai e-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Iesniegums par ziņu izmaiņām būvkomersantu reģistrā
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par ziņu izmaiņu iekļaušanu būvkomersantu reģistrā saņem elektroniski uz būvkomersanta norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus