Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūciju reģistrēšana un izslēgšana no reģistra
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam jāreģistrējas VID kā kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudes institūcijai, lai varētu veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un programmas versijas pārbaudi un izsniegtu apliecinājumu par to atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Ministru kabineta noteikumu Nr.96 129.17 4.punkts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1