Medību vadītāja apliecība
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medību vadītāja apliecības izsniegšana medniekam, kurš nokārtojis teorētisku mednieku vadītāja eksāmenu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus virsmežniecībā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.

Jāiesniedz iesniegums, tam jāpievieno:1) personu apliecinoša dokumenta kopija; 2) divas fotogrāfijas (3x4); 3) mednieka apliecības kopija; 4) izziņas par apmācību kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VMD Rīgas mežniecība
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67614808
Fakss: 67614808
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VMD Rīgas mežniecība
Adrese: 13. janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67614808
Fakss: 67614808
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki