Informācijas izsniegšana no valsts informācijas sistēmām par personas datiem.
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Privātpersonai ir tiesības noskaidrot informāciju par saviem vai aizbildniecībā esošas personas datiem, kas uzkrāti šādās valsts informācijas sistēmās:
1. Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrs,
2. HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs,
3. Valsts infekcijas slimību un monitoringa sistēma,
4. Iedzīvotāju genoma valsts reģistrs,
5. Jaundzimušo reģistrs,
6. Latvijas iedzīvotāju nāves cēloņu datubāze.

Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajās valsts informācijas sistēmās uzkrātos savus vai aizbildniecībā esošas personas datus ir tiesības pieprasīt divas reizes gadā.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Termiņš:
15 dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskas personas, lai saņemtu informāciju par personas datiem no Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošām Valsts informācijas sistēmām, iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu iesniegumu brīvā formā, norādot:
• vārdu un uzvārdu,
• personas kodu,
• dzīvesvietas adresi,
• tālruņa numuru,
• kādu informāciju un no kuriem reģistriem vēlas saņemt,
• atbildes saņemšanas veidu (klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā vai pa pastu ierakstītā vēstulē).
Ja tiek lūgta informācija par aizbildniecībā esošas personas datiem, iesniegumam pievieno pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedzot iesniegumu klātienē, tiks pārbaudīta iesniedzēja identitāte.

Juridiskai personas, lai saņemtu informāciju par personas datiem no Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošām Valsts informācijas sistēmām, iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu pieprasījumu brīvā formā, norādot:
• nosaukumu un juridisko adresi,
• personas vārdu, uzvārdu un personas kodu personai par kuru pieprasa informāciju,
• reģistru, no kura nepieciešama informācija,
• likumisku pamatojumu personas datu pieprasīšanai,
• informācijas izmantošanas mērķi.

Pieprasījumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi ar pieprasīto informāciju iespējams fiziskas personas var saņemt klātienē Slimību profilakses un kontroles centra lietvedībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (ja tiek lūgta informācija par aizbildniecībā esošas personas datiem, arī pilnvarojumu apliecinošu dokumentu) vai neklātienē, nosūtītu pa pastu ierakstītā vēstulē atbilstoši iesniegumā norādītajam atbildes saņemšanas veidam. Informāciju par aizbildniecībā esošas personas datiem pa pastu iespējams saņemt, ja jau ir uzrādīts pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Izsniedzot informāciju klātienē, tiks pārbaudīta iesniedzēja identitāte.

Juridiskas personas atbildi ar pieprasīto informāciju var saņemt klātienē Slimību profilakses un kontroles centra lietvedībā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvarojuma dokumentu vai neklātienē, nosūtītu pa pastu ierakstītā vēstulē, atbilstoši iesniegumā norādītajam atbildes saņemšanas veidam.

Informācija juridiskām personām tiek sniegta tikai tajā gadījumā, ja pamatojums ir atbilstošs normatīvajos aktos noteiktajam. Ja tiek pieņemts lēmums informāciju par personas datiem nesniegt, iesniedzējs par pieņemto lēmumu un lēmuma pamatojumu tiek informēts rakstiski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus