Sūdzību un iesniegumu izskatīšana par Būvniecības valsts kontroles biroja kompetencē esošiem jautājumiem
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iedzīvotājiem iesniegt Būvniecības valsts kontroles birojam adresētus iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai gadījumā, ja būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Privātpersonas (juridiskas un fiziskas personas)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Atbilde uz iesniegumu par Biroja kompetences jautājumiem tiek sagatavota un sniegta viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, BVKB jāiesniedz sūdzība vai iesniegums par BVKB kompetencē esošo jautājumu. Pa e-pastu nosūtītam vai e-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam nav jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums brīvā formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbildi persona saņem elektroniski parakstītā dokumenta formā uz personas norādīto e-pasta adresi, izņemot gadījumus, kad sūdzības vai iesnieguma iesniegšanas gadījumā norādīts savādāk.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus