Būvspeciālistu darbības sfēras paplašināšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvspeciālistu kompetences novērtēšana būvekspertīzes (būvju un būvprojektu ekspertīze) specialitātē. Izglītības un patstāvīgās prakses atbilstības pārbaude, kā arī rakstisks eksāmens, kas ietver teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Sertificēti arhitekti, projektētāji, būvdarbu vadītāji un būvuzraugi ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vismaz 7 gadus ilgu patstāvīgo praksi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
27
Termiņš:
Eksāmens tiek organizēts 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Lēmums par patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanu vai nepiešķiršanu tiek pieņemts un nosūtīts 5 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Piesakoties uz sertifikāciju, pretendentam jāiesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā šādi dokumenti:
- Iesniegums  uz sertifikāciju;
- informāciju par prasībām atbilstošu izglītību jāievada Būvniecības informācijas sistēmā - BIS;
- informāciju par specialitātei un darbības sfērai atbilstošu patstāvīgo praksi jāievada Būvniecības informācijas sistēmā - BIS.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS Būvspeciālistu reģistrs
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes, pretendents tiek uzaicināts uz teorētisko un praktisko eksāmenu. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, BIS tiek pieņemts lēmums par patstāvīgās prakses tiesību piešķiršanu, kas tiek nosūtīts uz pretendenta e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene BVKB apmeklējums klātienē
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki