Izziņa par personas apdrošināšanas vēsturi
Izvēlētā organizācija: Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs
Īss apraksts:
Izziņā tiek atspoguļoti transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas vēstures dati par pēdējiem 11 gadiem – apdrošināšanas līgumi un apdrošināšanas gadījumi.
Izziņa tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē Izziņā norādītajai personai.
Izziņas sagatavošana tiek uzsākta pēc rēķina apmaksas saņemšanas LTAB kontā.
Par atkārtotu Izziņas sagatavošanu un piegādi norēķins veicams atkārtoti.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Transportlīdzekļa īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Izziņas sagatavošana parastajā kārtībā.
Paātrinātā kārtība - 3 darba dienas.
Šajā termiņā netiek ierēķināts pasta sūtījuma piegādes laiks
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma uzsākšana
Lai uzsāktu pakalpojumu, nepieciešams iepazīties ar tā pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Pēc tam jāveic autentifikācija, izmantojot internetbanku autentifikācijas mehānismus, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izziņa par personas apdrošināšanas vēsturi
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja izvēlēsieties saņemt izziņu tikai elektroniskā veidā, tā tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Ja izvēlēsieties izziņu saņemt arī pa pastu, tad izziņa tiks nosūtīta gan uz norādīto e-pasta adresi, gan ierakstītā vēstulē pieteikumā norādītajai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus