Atļauja preču ievešanai pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču ievešanai pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa, izsniedz atļauju. Atļauja personām (atļaujas turētājām) nodrošina iespēju ievest preces ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem pārbaužu, analīžu vai izmēģinājumu veikšanai, kurus paredzēts izdarīt, lai noteiktu to sastāvu, kvalitāti vai citus tehniskos parametrus informācijas, ražošanas vai komerciālas izpētes nolūkos.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju preču ievešanai pārbaudēm, analīzēm vai izmēģinājumiem, piemērojot atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa ir jāiesniedz pieprasījums.
Pieprasījumu var iesniegt:
- klātienē VID Muitas pārvaldē Talejas iela 1, Rīga.
- elektroniski:
      Ja pieteikuma iesniedzējs ir VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs, dokumentus atļaujas pieteikšanai iesniedz, izmantojot VID EDS;
     e-pastu, ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus atļaujas pieteikšanai parakstītus ar drošu elektronisko parakstu var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi: MP.lietvediba@vid.gov.lv;
- pastu dokumentus atļaujas pieteikšanai nosūtot VID Muitas pārvaldei Talejas iela 1, Rīga, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Ja pieprasījuma iesniedzējs nav VID EDS lietotājs, un nav norādījis citu paziņošanas veidu, lēmumu adresātam paziņo, izmantojot pasta pakalpojumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978