Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Persona ir tiesīga reģistrēties par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju Valsts ieņēmumu dienestā vienlaikus ar vai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu.
Plašāka informācija pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Persona ir uzskatāma  par reģistrētu par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju ar datumu, kad Valsts ieņēmumu dienestā saņemts reģistrācijas pieteikums.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem:
    saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;
    sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
    sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
    mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
    mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
    nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.
Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Mikrozņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:
1) vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
2) fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, iesniedzot pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai Valsts ieņēmumu dienestā.
3) individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot pieteikumu VID.


Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, vai dokumentus reģistrācijai iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv un parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu, vai arī iesniegt tos klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā. Iesniedzot pieteikumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.
Ja pieņemts lēmums par atteikumu reģistrēt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, VID vienas dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas personai nosūta lēmumu par reģistrācijas atteikumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā