Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Sabiedrībai ir pieejama gan tekstuālā informācija, gan ģeotelpiskā informācija par plānotiem  būvniecības procesiem Latvijā. Ir iespējams meklēt  objektus pēc vairākiem parametriem:
- būves nosaukums, adrese;
- būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvades funkcijas;
- būcniecības lietas numurs
- būvniecības veids (piemēram, jauna būvniecība, vienkāršota atjaunošana, pārbūve)
- būvniecības stadija (piemēram, iecere,  būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, ekspluatācija)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Sabiedrība, ekonomiski aktīvie iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas (arī ārvalstieku), kā arī valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kuri var pasūtīt būvdarbus. Arī būvniecības izpildītāji un valsts kontrolējošās vai uzraugošās institūcijas.
Termiņš:
Informāciju par plānotiem  būvniecības procesiem Latvijā saņem uzreiz no BIS datu bāzes.
Procesa apraksts
Cita informācija
Informācijas saņemšana
Persona tiešsaitē var saņemt informāciju par būvniecības procesiem Latvijā. Meklētājā pēc  būvobjekta nosaukuma, adreses, kadastra apzīmējuma vai citiem kritērijiem var atlasīt informāciju par plānotiem būvdarbiem.  Pieejama gan tekstuālā informācija, gan ģeotelpiskā informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā