Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšana
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Iznīcināšanai nodoto ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu iznīcināšana.
Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Informē par iznīcināšanu Valsts policijas struktūrvienību, kas reģistrējusi ieroci
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasījums ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu iznīcināšanai
Ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli nodod iznīcināšanai ar Valsts policijas struktūrvienības vai citas valsts pārvaldes iestādes pavaddokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļā ieroču iznīcināšanai
Adrese: Gaujas iela 15, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 25620787
Fakss: 67257092
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pierasījuma apstrāde
Nodrošinājuma valsts aģentūra pēc dokumentu saņemšanas pieņem un uzskaita ieroci, munīciju, to sastāvdaļas vai speciālo līdzekli un sastāda pieņemšanas un nodošanas aktu divos eksemplāros (nav attiecināms uz elektroniska dokumenta veidā noformētiem aktiem)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Īpašumu, bruņojuma un materiālo rezervju departamenta Bruņojuma nodaļā ieroču iznīcināšanai
Adrese: Gaujas iela 15, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 25620787
Fakss: 67257092
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki