Atteikšanās no izņemtā transportlīdzekļa
Izvēlētā organizācija: Nodrošinājuma valsts aģentūra
Īss apraksts:
Administratīvā pārkāpuma lietā ceļu satiksmē izņemtā transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības atteikties no izņemtā transportlīdzekļa.
Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izņemtā transportlīdzekļa īpašnieks, administratīvi sodīta persona
Termiņš:
Noteikta termiņa nav, jo tas ir atkarīgs no īpašnieka lēmuma atteikties no izņemtā transportlīdzekļa vai atbildīgās institūcijas lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Jāiesniedz aizpildīta veidlapa (iesniegums) par atteikšanos no transportlīdzekļa. Plašāka informācija pieejama Nodrošinājuma valsts aģentūras tīmekļvietnē
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Glabāšanas vietā Balvos
Glabāšanas vietā Daugavpilī
Glabāšanas vietā Jēkabpilī
Glabāšanas vietā Kuldīgā
Glabāšanas vietā Liepājā
Parādīt visus...
Pasts
Nodrošinājuma valsts aģentūrai uz juridisko adresi
Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamentam
2. solis / Pēc atteikuma saņemšanas transportlīdzekli realizē vai iznīcina
Pēc iesnieguma par atteikšanos no izņemtā transportlīdzekļa saņemšanas Nodrošinājuma valsts aģentūra nodod izņemto transportlīdzekli realizācijai vai iznīcināšanai.

Izdevumu apmēru par transportlīdzekļa glabāšanu, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir uzlikts administratīvais sods, aprēķina no transportlīdzekļa izņemšanas dienas līdz dienai, kad izņemtā  transportlīdzekļa īpašnieks ir atteicies no transportlīdzekļa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamentā
Adrese: Piedrujas iela 20, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 67218650; 67218651
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki