Atļauja medījamo dzīvnieku turēšanai nebrīvē meža zemē
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Medījamos dzīvniekus atļauts turēt nebrīvē, ja saņemta Valsts meža dienesta ikreizēja atļauja, ko izsniedz pēc personas pieprasījuma atbilstoši dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
• Nemedījamos savvaļas dzīvniekus drīkst turēt nebrīvē, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes  atļauja.
• Ja dzīvnieku turēšana iežogotā meža platībā tiek pārtraukta, dzīvnieku īpašnieka pienākums ir mēneša laikā informēt Valsts meža dienestu par to un gada laikā veikt atkārtotu meža inventarizāciju.
Brīdinājums
Medījamo dzīvnieku turēšanu bez Valsts meža dienesta atļaujas tiek uzskatīta par nelikumīgām medībām.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Zivsaimniecība un medniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.12.