Energoefektivitātes likumā noteikto prasību izpildes administrēšana
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir iegūt informāciju par īstenotajiem energoauditiem, ieviestajām sertificētajām energopārvaldības sistēmām vai vides pārvaldības sistēmām ar papildinājumu, to ietvaros plānotajiem un īstenotajiem energoefektivitātes pasākumiem, kā arī informāciju par komersantu ikgadējo elektroenerģijas patēriņu. Pakalpojuma izpilde nodrošina Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildi komersantiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti, lielie uzņēmumi, lielajam elektroenerģijas patērētājam, valsts iestādei, pašvaldībai, atbildīgajai pusei un valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondam
Termiņš:
Dažādi termiņi, ņemot vērā tiesību aktā noteikto.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Paziņošana
Paziņojums par energopārvaldības sistēmas, vides pārvaldības sistēmas ar papildinājumu ieviešanu vai energoaudita veikšanu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Ikgadējā pārskata iesniegšana
Ikgadējais pārskats par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem lielajam uzņēmumam, lielajam elektroenerģijas patērētājam, valsts iestādei, pašvaldībai, atbildīgajai pusei un valsts vai pašvaldības energoefektivitātes fondam, kurā atbildīgā puse ir veikusi iemaksu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Lielo elektroenerģijas patērētāju ziņojuma iesniegšana
Sistēmas operators, kuram ir tiesības un pienākums veikt elektroenerģijas sadali vai pārvadi, katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Ekonomikas ministrijā datus par tiem savai sistēmai pieslēgtajiem komersantiem, kuru elektroenerģijas patēriņš iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 500 megavatstundas (MWh), aizpildot veidlapu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013100
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki