Tiesību piešķiršana uz samazināto obligātā iepirkuma komponentes maksājumu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir pieteikumu iesniegšana tiesību iegūšanai uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi.
Termiņš:
Kārtējais kalendārais gads par elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā kalendārā gadā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Iesnieguma un pavadošo dokumentu iesniegšana Ekonomikas ministrijā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013075
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Lēmuma saņemšana
Lēmuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@em.gov.lv