Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, var saņemt elektroniska formāta izcelsmes apliecinājumu, ka tā elektrostacijā saražotā un elektroenerģijas tīklā nodotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus vai augstas efektivitātes koģenerāciju
Termiņš:
-
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Jāaizpilda iesnieguma veidlapa
Jāaizpilda iesnieguma veidlapa
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene EM Apsardzes postenis
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67013075
Fakss: 67280882
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@em.gov.lv
Pasts Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Izcelsmes apliecinājuma saņemšana
Izcelsmes apliecinājuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@em.gov.lv