Naftas produktu drošības rezervju administrēšana
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 72. panta otrajā daļā noteikto un saskaņā ar Padomes 2009.gada 14.septembra Direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves (turpmāk – Direktīva 2009/119/EK) nosacījumiem, ka dalībvalstij Eiropas Savienības teritorijā ir jānodrošina naftas krājumu apjoms, kurš ir lielāks no diviem piedāvātajiem Eiropas Komisijas aprēķinu variantiem vai nu 90 dienām tīrā importa dienas vidējam daudzumam, vai 61 dienai dienas vidējam iekšzemes patēriņam.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskās personas, saskaņā ar Enerģētikas likuma 72.3 pantā noteikto.
Termiņš:
Elektroenerģijas tirgus likums
Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību
Procesa apraksts
Cita informācija
Nodeva
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 „Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību” nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@em.gov.lv