Valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izmantošana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:
1) dabas rezervātos;
2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;
3) dabas pieminekļos (izņemot aizsargājamos kokus un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), ja šajos dabas pieminekļos nav nodalītas funkcionālās zonas;
4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 35.pantu.
Līdz ar to zemes īpašniekam ir pienākums informēt Dabas aizsardzības pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi, kas atrodas minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, iesniedzot darījuma dokumentu (pirkuma līgumu).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa atteikuma no valsts pirmpirkuma tiesībām saņemšanai
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa atteikuma no valsts pirmpirkuma tiesībām saņemšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde pieņem lēmumu (par valsts pirmpirkuma tiesību neizmantošanu vai izmantošanu), par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka iesnieguma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: