Publisko iepirkumu apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir novērst iepirkuma procedūru rīkotāju pieļautos pārkāpumus publiskajos iepirkumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Piegādātāji, kuri vēlas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskata, ka dokumentācijā iekļautās prasības ierobežo tiesības piedalīties procedūrā.
Piegādātāji, kuri piedalījušies iepirkuma procedūrā, bet nav ieguvuši iepirkuma līguma slēgšanas tiesības vai uzskata tās pārtraukšanu par nepamatotu.
Termiņš:
Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā; objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Iepirkumu uzraudzības birojs Informācija par publiskajiem iepirkumiem Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē
Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē