Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Lauksaimniecības datu centrs uztur datu bāzi par suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka ( -u) īpašnieks vai turētājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Suņa īpašnieks valsts nodevu samaksā pirms suņa reģistrācijas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu), iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu.  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Valsts nodeva par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam Vienība 2,85 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam