Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Lauksaimniecības datu centrs uztur datu bāzi par suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka ( -u) īpašnieks vai turētājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Suņa īpašnieks valsts nodevu samaksā pirms suņa reģistrācijas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu), iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu.  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Reģistrācijas lapa par apmācību
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1