Cilvēkam uzbrukt apmācītu suņu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Lauksaimniecības datu centrs uztur datu bāzi par suņiem, kas apmācīti uzbrukt cilvēkam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dzīvnieka ( -u) īpašnieks vai turētājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Suņa īpašnieks valsts nodevu samaksā pirms suņa reģistrācijas, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu), iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumu.  Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžetā.

Paziņojums

Nav

Paziņojums

Nav

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārtikas un veterinārais dienests un Dabas aizsardzības pārvalde
Atgādinājums
Persona, kas apmāca suni uzbrukt cilvēkam, pirms suņa apmācības kursa nosūta   Lauksaimniecības datu centram reģistrācijas lapu par apmācību.
Ievērībai!
Suns jau skaitās reģistrēts, neatkarīgi no tā, vai apmācību kurss ir vai nav pabeigts.
Brīdinājums
Pirms uzsāk apmācīt suni uzbrukt cilvēkam, suņa īpašnieks vai turētājs par suņa reģistrāciju datu bāzē maksā valsts nodevu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.17.