Dokumentu sagatavošana Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumentu sagatavošana Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs pilnvaru un apliecinājumu notariālā akta apstiprināšanai (tikai bērnu lietās); paraksta īstuma, noraksta un tulkojuma pareizības apliecinājumam; un notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Notariālā akta sagatavošana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Notariālā akta sagatavošana
Normatīvie akti:
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Notariālās darbības
pilnvaru, piekrišanu un apliecinājumu sagatavošana notariālā akta apstiprināšanai
viens ieraksts notariālo aktu grāmatā vai reģistrā Dokuments 40,00 EUR
paraksta īstuma, dokumenta atvasinājuma un tulkojuma pareizības apliecinājuma sagatavošana
viens ieraksts notariālo aktu grāmatā vai reģistrā Dokuments 40,00 EUR
notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanai Vienība 40,00 EUR
Konsulāro funkciju veikšana ārpus pārstāvniecības Stunda 40,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis