Telpu noformēšana laulības noslēgšanai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Pārstāvniecībā ārvalstīs dzīvojošu Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulību reģistrē tikai gadījumā, ja līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība, vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama!
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārvalstīs pastāvīgi dzīvojoši Latvijas pilsoņi un Latvijas nepilsoņi, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Termiņš:
Termiņš pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts atbilstoši situācijai un tās steidzamībai.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pieteikuma iesniegšana
Tiek iesniegts pamatots iesniegums ar papildus dokumentiem, kas pierāda, ka līgavaiņa vai līgavas dzīvību apdraud slimība, vai citos steidzamos gadījumos, ja laulības noslēgšana dzimtsarakstu nodaļā vai attiecīgajā ārvalstī nav iespējama.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas