Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ir Latvijas Republikas pārstāvniecībās saņemto dokumentu nosūtīšana pakalpojuma pieteicējiem uz viņa dzīvesvietas adresi, kas ir pārstāvniecības konsulārajā apgabalā. Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Par pakalpojuma pieejamību lūdzam konsultēties ar attiecīgo Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no attiecīgās valsts pasta pakalpojumu sniegšanas termiņiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ārlietu ministrija Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Ārlietu ministrija Elektroniska iesnieguma pieņemšana dokumentu izprasīšanai
Ārlietu ministrija Izziņu izsniegšana
Ārlietu ministrija Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs