Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ir Latvijas Republikas pārstāvniecībās saņemto dokumentu nosūtīšana pakalpojuma pieteicējiem uz viņa dzīvesvietas adresi, kas ir pārstāvniecības konsulārajā apgabalā. Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Par pakalpojuma pieejamību lūdzam konsultēties ar attiecīgo Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no attiecīgās valsts pasta pakalpojumu sniegšanas termiņiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Ministru kabineta noteikumi nosaka minimālo samaksu par vienu sūtījumu. Pārstāvniecību neteiktais samaksas apjoms ir noteikts atbilstoši attiecīgās valsts pasta izmaksām.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
ar ierakstītu sūtījumu Vienība 10,00 EUR
ar kurjerpastu Vienība 20,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis