Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ir Latvijas Republikas pārstāvniecībās saņemto dokumentu nosūtīšana pakalpojuma pieteicējiem uz viņa dzīvesvietas adresi, kas ir pārstāvniecības konsulārajā apgabalā. Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu. Par pakalpojuma pieejamību lūdzam konsultēties ar attiecīgo Latvijas Republikas pārstāvniecību ārvalstīs
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no attiecīgās valsts pasta pakalpojumu sniegšanas termiņiem.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Lai uzzinātu vai pakalpojums ir pieejams lūdzam konsultēties ar attiecīgo pārstāvniecību.
Brīdinājums
Pakalpojums pieejams tikai tajās valstīs, kurās šādi sūtījumi tiek uzskatīti par drošiem un nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumdošanu.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Ārlietas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ārlietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.15.