Dokumentu tulkošana Latvijas Republikas pārstāvniecībās
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumentu tulkošana Latvijas Republikas pārstāvniecībās. Pakalpojums tiek sniegts tikai pie nosacījuma, ja pārstāvniecībā ir darbinieks ar attiecīgu kvalifikāciju un darba noslodze ļauj pieņemt šādus pieteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pakaplojums tiek sniegts 10 darba dienu laikā. Pakalpojums steidzamības kārtībā tiek sniegts vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jākonsultējas ar Latvijas Republikas pārstāvniecību par pakalpojuma pieejamību.
Ja pārstāvniecība sniedz šādu pakalpojumu, norunātajā pieņemšanas laikā jāierodas personīgi, ņemot līdzi:
- Personu apliecinošu dokumentu;
- Iesniegumu par dokumentu tulkošanu;
- Tulkojamā dokumenta izdrukātā versija, kura, lai saņmetu pakalpojumu ir jāiesniedz arī elektroniskā formātā - dokumentam jābūt saderīgam ar Microsof Word.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasījumam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas