Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Sociālajā institūcijā nodrošina īslaicīgo sociālo aprūpi (turpmāk – Sociālās gultas) personām, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un kurām ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskajām indikācijām, kā arī pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Sociālo gultu pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras atbilst minētajiem kritērijiem, kā arī:
1. personas, kuras veselības stāvokļa dēļ nevar sevi aprūpēt;
2. trūcīgās personas;
3. personas bez noteiktas dzīvesvietas;
4. personas, kuras nonākušas krīzes situācijā.
Uzturēšanās laiks Sociālajās gultās ir līdz sešiem mēnešiem, ko var pagarināt līdz 12 mēnešiem ar Dienesta vadītāja lēmumu, kas tiek pieņemts pēc ārstējošā ārsta atzinuma saņemšanas.
Īslaicīgas sociālas aprūpes pakalpojums pilngadīgām personām ir Sociālās institūcijas maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, veic  personas sociālas situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai uzņemt rindā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils domeK.Valdemāra iela 1, Daugavpils , LV-5401
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 21; 2017.06.21.)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 2019.04.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.09.