Psiholoģiskā atbalsta kurss Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm nodaļā “Dzintari”
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Īss apraksts:
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nodrošināta iespēja saņemt psiholoģiskā atbalsta kursu “Izglītošana psiholoģiskos jautājumos ar pašregulācijas iemaņu apgūšanu un fiziskās sagatavotības veicināšanu amatpersonu profesionālās darbības efektīvai veikšanai” Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Nodaļā “Dzintari”, kas palīdzēs ar dienesta pienākumu veikšanu saistītās psiholoģiskās spriedzes mazināšanai un stresa pārvarēšanai.
Psiholoģiskā atbalsta kursa garums ir 12 kalendārās dienas, kuru laikā amatpersonām,  uzturoties Nodaļā “Dzintari”, ir iespēja piedalīties 80 stundu ilgā apmācību programmā, kurā ietilpst dažādas psiholoģiskās apmācības un fiziskās sagatavotības nodarbības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm
Termiņš:
Psiholoģiskā atbalsta kurss ilgts 12 kalendāra dienas. Lai saņemtu pakalpojumu jāveic psiholoģiskā stāvokļa novērtējums Iekšlietu ministrijas Psiholoģiskā atbalsta nodaļā un jāsaņem dienesta vietas nosūtījums psiholoģiskā atbalsta kursa iziešanai.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Pakalpojuma saņemšanai amatpersonu nosūta dienesta iestāde
Normatīvie akti
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 943; 2010.10.09.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie veselības veicināšanas pasākumi, kas nav uzskaitīti iepriekš
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.09.