Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu iemaksas un līdzmaksājumi) apmaksa atvaļinātajām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs
Īss apraksts:
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras atvaļinātas no dienesta neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā, tiek apmaksātas pacienta iemaksas un līdzmaksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem ārstniecības iestādēs, ar kurām Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir noslēdzis līgumu. Līgumiestāžu saraksts ir pieejams Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra mājaslapā http://vsc.iem.gov.lv/socialas-garantijas-amatpersonam/veselibas-aprupe/ligumiestades/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ, ja tā iemesls ir iveselības kaitējums, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Griezieties ārstniecības iestādē un uzrādiet Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra izdotu Atvaļināta darbinieka veselības karti, kas apliecina personas tiesības saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpi. Jums par pakalpojumu nav jāmaksā, jo ārstniecības iestāde par sniegtajiem pakalpojumiem iesniegs apmaksai rēķinu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67829850