Uzraudzības dokuments dzelzs un tērauda ražojumu importam no trešajām valstīm
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros ir iespējams saņemt uzraudzības dokumentu tērauda importam no trešajām valstīm saskaņā ar Komisijas 2016. gada 28. aprīļa īstenošanas regulu (ES) Nr. 2016/670, ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir trešās valstis.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu uzraudzības dokumentu tērauda importam, importētājs Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai iesniedz:
1. pieteikumu uzraudzības dokumenta saņemšanai;
2. komercdokumentu, kas apliecina nodomus importēt - pārdošanas–pirkšanas līguma kopiju vai preču rēķinu (invoice), kur norādīts pieprasītais daudzums un vērtība;
3. ja preces netiek iepirktas ražošanas valstī, tad importētājs uzrāda ražošanas sertifikātu, ko izdevusi tērauda ražošanas rūpnīca.

Uzraudzības dokumenti nav nepieciešami, ja importētais preču apjoms nepārsniedz 2500 kilogramus (neto svars), kā arī ja preces tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Atsevišķu preču importa licencēšana - klātiene
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 670 15982
Fakss: 678 28121
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Atsevišķu preču importa licencēšana - pasts
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Elektroniski parakstītu uzraudzības dokumentu tērauda importam Ārlietu ministrija izdod automātiski, bez maksas un par jebkuriem pieprasītajiem daudzumiem 5 darba dienu laikā, nosūtot uz pieteikumā norādīto e‑pastu. Ja preču importa valsts nav Latvija, bet cita Eiropas Savienības dalībvalsts, uzraudzības dokuments tiek izsniegts papīra formā, iepriekš sazinoties ar Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļu pa tālruni 67015982 vai e-pastu licencesana@mfa.gov.lv.

Uzraudzības dokuments ir derīgs 4 mēnešus no tā izdošanas brīža. Neizmantotiem vai daļēji izmantotiem uzraudzības dokumentiem derīguma termiņu iespējams pagarināt uz tādu pašu laikposmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Atsevišķu preču importa licencēšana - klātiene
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 670 15982
Fakss: 678 28121
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki