Uzraudzības dokuments dzelzs un tērauda ražojumu importam no trešajām valstīm
Izvēlētā organizācija: LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros ir iespējams saņemt uzraudzības dokumentu tērauda importam no trešajām valstīm saskaņā ar Komisijas 2016. gada 28. aprīļa īstenošanas regulu (ES) Nr. 2016/670, ar ko ievieš iepriekšēju Savienības uzraudzību attiecībā uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu, kuru izcelsme ir trešās valstis.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums par atteikumu izsniegt licenci var tikt pārsūdzēts viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LATVIJAS REPUBLIKAS ĀRLIETU MINISTRIJA
Kontaktinformācija: Rīga, K.Valdemāra iela 3, Rīga, LV-1395
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.