Iesnieguma par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves iesniegšana
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Pārvalde) savu (savu nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas) brīvo gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Iesniegumu personīgi var iesniegt Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Personas iesniegumu, kurā personas paraksts ir notariāli apliecināts, Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā var iesniegt arī cita persona, vai nosūtīt to Pārvaldei pa pastu. Lai iesniegumu iesniegtu elektroniski, jāizmanto tam paredzēts e-pakalpojums, vai elektroniski jānosūta Pārvaldei, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
BRĪDINĀJUMS: tehnisku problēmu rezultātā e-pakalpojumu šobrīd nav iespējams izpildīt ar eID/eParaksts kartēm, kas izsniegtas sākot ar 01.07.2017.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Elektroniski
Ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves", vai nosūtot uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv. Iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iesniegšana klātienē vai pa pastu
Klātienē persona uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un iesniedz atbilstošu iesniegumu. Personas parakstam uz iesnieguma jābūt notariāli apliecinātam, ja iesniegumu nosūta pa pastu, vai to klātienē iesniedz cita persona. Iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 8300
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Portālā www.latvija.lv, izpildot e-pakalpojumu "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves", dati Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizēti uzreiz.
Maksājumi: Skatīt maksājumus