E-pakalpojums "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves"
Izvēlētā organizācija: LR IEM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu (savu nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizbildnībā esošo personu) brīvo gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.  Iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu. Pēc šā e-pakalpojuma izpildīšanas, Iedzīvotāju reģistrā tiek aktualizētas ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv jāizvēlas sadaļa "E-pakalpojumi", jāizvēlas interesējošais pakalpojums. Iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA