Iesnieguma par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves iesniegšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Pārvalde) savu (savu nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizbildnībā esošas personas) brīvo gribu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Noformējot personu apliecinošu dokumentu (pase, eID) iesniegumu personīgi var iesniegt Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Personas iesniegumu, kurā personas paraksts ir notariāli apliecināts, Pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā var iesniegt arī cita persona, vai nosūtīt to Pārvaldei pa pastu. Lai iesniegumu iesniegtu elektroniski, jāizmanto tam paredzēts e-pakalpojums, vai elektroniski jānosūta Pārvaldei, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Elektroniski
Ar drošu elektronisko parakstu iesniegumu var iesniegt portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu "Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves", vai nosūtot uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv. Noteiktas formas iesniegumā jānorāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...