Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai veiktu valsts uzraudzību un kontroli dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, nepieciešama šo objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patversmes vai viesnīcas īpašnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies dienestā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Dienests 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda patversmi vai viesnīcu. Ja patversme vai viesnīca atbilst noteikumu prasībām, dienests datus par patversmi vai viesnīcu ievada dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrācijas veikšanai patversmes vai viesnīcas īpašnieks iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu, norādot:
1) fiziskā persona - patversmes vai viesnīcas īpašnieka vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, juridiskā persona — veidu, nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un tālruņa numuru;
2) maksimālo dzīvnieku skaitu un sugas, kuras ir plānots izmitināt patversmē vai viesnīcā;
3) nekustamā īpašuma adresi, kurā tiks ierīkota patversme vai viesnīca, un kadastra numuru;
4) apliecinājumu, ka:
4.1.) patversme vai viesnīca ir tā īpašumā vai ir noslēgts nomas vai īres līgums, kas paredz dzīvnieku patversmes vai viesnīcas izveidošanu;
4.2.) vietējā pašvaldība piekrīt patversmes vai viesnīcas darbībai norādītajā adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
E-pasts