Dzīvnieku patversmes vai viesnīcas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai veiktu valsts uzraudzību un kontroli dzīvnieku patversmēs un viesnīcās, nepieciešama šo objektu reģistrācija Pārtikas un veterinārajā dienestā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Patversmes vai viesnīcas īpašnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusies dienestā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Dienests 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārbauda patversmi vai viesnīcu. Ja patversme vai viesnīca atbilst noteikumu prasībām, dienests datus par patversmi vai viesnīcu ievada dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
PVD ģenerāldirektoram
Atgādinājums
Patversmes vai viesnīcas īpašniekam ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās objekta reģistrācijas un dzīvnieku turēšanas prasības.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Valsts sanitārā uzraudzība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.08.