Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana, lai noteiktu atlīdzību par kaitējumu, kas tam nodarīts
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Gadījumos, kad valsts aizsargājamam kultūras piemineklim nodarīts kaitējums, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nosaka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību. Kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana nepieciešama, lai aprēķinātu kultūras piemineklim nodarītā kaitējuma materiālās atlīdzības apmērus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona, tiesību aizsardzības valsts institūcijas
Termiņš:
Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības novērtējums tiek sagatavots 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Kultūras pieminekļa īpašnieks vai tiesību aizsardzības valsts institūcija vēršas Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē ar brīvas formas iesniegumu, norādot kultūras pieminekļa nosaukumu, atrašanās vietu, aprakstot situāciju kultūras piemineklī un nodarīto kaitējumu (vēlama fotofiksācija).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki