Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana, lai noteiktu atlīdzību par kaitējumu, kas tam nodarīts
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Gadījumos, kad valsts aizsargājamam kultūras piemineklim nodarīts kaitējums, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde), saskaņā ar normatīvajiem aktiem, nosaka kultūras pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību. Kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana nepieciešama, lai aprēķinātu kultūras piemineklim nodarītā kaitējuma materiālās atlīdzības apmērus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona, tiesību aizsardzības valsts institūcijas
Termiņš:
Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības novērtējums tiek sagatavots 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības novērtējums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un ir viena mēneša laikā apstrīdams ar iesniegumu Pārvaldes vadītājam (Rīga, M.Pils ielā 19, LV-1050).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(Augstākā Padome; likumi; 1992.03.11.)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 2004.11.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.27.