Finanšu līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu izpētei un publiski pieejamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Iesniegumu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai izvērtē un lēmumu pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvaldes) Komisija. Pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Komisija ņem vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un Pārvaldes noteiktus kritērijus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
Lēmums par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 30 dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas, ņemot vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija